Objawy -

Udar mózgu

objawy.org.pl
Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności pracy mózgu spowodowane uszkodzeniami naczyniowym (choroba naczyniowa mózgu). Charakteryzuje się widocznym upośledzeniem ruchowym: paraliżem, niedowładem, drętwieniem kończyn, osłabieniem czucia, zaburzenia widzenia. Chory, ze względu na uszkodzenia w mózgu, często ma trudności w porozumiewaniu się – nie może mówić, nie rozumie tego, co jest mu komunikowane, miewa zawroty głowy i problemy z przyjmowaniem pokarmów (zaburzenie czynności połykania), niekiedy pojawiają się zaburzenia świadomości, pamięci oraz niezdolność do przyswajania informacji. Objawy mogą utrzymywać się przez 24 godziny bądź też spowodować śmierć.

Udar jest stanem zagrażającym życiu i wymaga natychmiastowej hospitalizacji i leczenia. Co roku w Polsce udaru doznaje 75  tysięcy osób, około 30 tysięcy osób umiera. W hierarchii przyczyn powodujących zgony, sytuuje się na trzecim miejscu, jest jednym z głównych powodów niesprawności osób po 40 roku życia. Dotyka najczęściej osoby starsze, ryzyko wystąpienia udaru rośnie wraz z wiekiem, np. pomiędzy 45 a 55 rokiem życia wynosi
1: 1000, a już po 85 roku życia wynosi 1: 30. Najczęściej występuje u ludzi cierpiących na inne schorzenia np.: nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, niedoczynność tarczycy. Wiąże się więc z innymi zmianami chorobowymi w organizmie i jest poniekąd efektem tych zmian. Zachorowalność zwiększają: siedzący tryb życia, palenie tytoniu, alkohol, otyłość. Notuje się znaczną śmiertelność osób po udarze. U pacjentów, którzy przebyli udar, istnieje ryzyko ponownego wystąpienia, można temu zapobiegać stosując odpowiednie środki farmakologiczne (np. leki obniżające krzepliwość krwi) oraz poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, ruch, brak używek), będącego jednocześnie głównym wskaźnikiem w profilaktyce udarów. Osoby z chorobami krążenia, cukrzycą, powinny poddawać się leczeniu, by w przyszłości zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru, osoby zmagające się z otyłością dążyć do redukcji wagi ciała, a palacze
 i nadużywający alkoholu do ograniczenia lub zaprzestania palenia i picia.


Pozostałe tematy: